Styret

Leder: Frode Monsen            Nestleder: Lars Pedersen         

         

Kasserer: Ole Olsen                Sekretær: Jan Bekkevold

1. styremedlem Stein Rønning (Leder i festog arrangementkomiteen)

                    

 2. styremedlem Ketil Lundem Meisler (Leder Musikkutvalget)

      

3. styremedlem (Nestleder Fest og arrangementkomiteen))