Styret

                

Leder: Trond Nilsen            Nestleder: Lars Pedersen         

         

Kasserer: Ole Olsen      Sekretær: Tor Brynilsen

                                    /album/bass-2/bj%c3%b8rnar-johansen-jpg/

1. styremedlem (Leder av festkomiteen)    2. styremedlem (Leder i Aktivitetslomiteen)

Bjørn Myhr                                                  Bjørnar Johansen

                                      

3.styremedlem (Leder i Musikkutvalget)       4. styremedlem (repesentant fra Den Gyldne Lyre)

Jan Otto Dalseth                                            Åge Madsen