Styret

Leder: Trond Nilsen            Nestleder: Lars Pedersen         

         

Kasserer: Ole Olsen                Sekretær: Jan Bekkevold

                                   

1. styremedlem Frode                          2. styremedlem Lasse Brynildsen

(Leder av Fest og Aktivitet)                      (Leder Musikkutvalget)

      

Vara til styret (Nestleder Fest og aktivitet)