Styret

Leder: Trond Nilsen            Nestleder: Lars Pedersen         

         

Kasserer: Ole Olsen                Sekretær: Jan Bekkevold

                     

1. styremedlem Frode              2. styremedlem Ketil Lundem Meisler

(Leder av Fest og Aktivitet)            (Leder Musikkutvalget)

      

Vara til styret (Nestleder Fest og aktivitet)