Tidligere og nåverende medlemmer av ridderordnen

16.03.2018 11:15

Aktive riddere:

Per Emil Pedersen        ”Den Rause”              

Åge Madsen                   "Den Norske"             Herolder

Torbjørn Næsse               "Den Lille"                Seremonimester

Odd Pettersen                 ”Den Tyggende”  

Mathias Ian Holstad        "Den Glade

Trond Nilsen                    "Den Ivrige"               Herolder

 

Ikke aktive Riddere:

Per Uno Pedersen          "Den pliktoppfyllende"

Avdøde Riddere:

Oddvar Andresen                ”Den Hvite” 

Asbjørn Nicolaysen              ”Den Rolige”  

Willy B Johansen                 "Den Røde"

Eva Mathisen                       ”Den Spillende” (tidliger mangeårig dirigent)

Kåre Kroksvold                    "Den Skrivende"

Gudmund Wallse                 "Den Trauste"

Ragnvald Johanesen           "Den Hjelpende"

Ivar Askerød                        "Den Pratsomme"

Lasse Olsen                        "Den Muntre"

Christen  Christensen          "Den Fortellende"

Sverre Kaspersen                "Den Kjørene"

Kjell Bjøntegård                    "Den stødige"

Thor Egil Stensrud                "Den Sterke"

Vidar Thue-Hansen              "Den vise"

Oddvar Olsen                       "Den Tellende"

Henning Johansen               "Den Glemsome"

Ridderordnen "Den Gyldne Lyre"