Tidligere MAS dirigenter

21.03.2014 19:39
Jens Christian Ursin 1895-1903.
Oscar Ursin 1904 og 1906-1914
Karl Billington 1905
Johannes Halseth 1915-1918
Gottlieb Johansen 1919-1937

Siggurd Islandsmoen 1937-1953 (foto)
Magnus Hagman 1953-1955
Kristian Holme 1955-1958
Odd Gamborg Jacobsen 1958-1969
Mads Madsen 1968 (høstsemesteret)

Eva Mathisen 1969-1987 (Foto) Ble også utnevnt til korets æredsdirigent.
Terje Refsnes 1987-1989
Hilde Everløff Andersen 1989-1992
Thor Skott Hansen 1992-1993
Hilde Everløff Andersen 1993-1999
Hanne Stærk 1999-2000
Mette Marianne Lundem 2000-2009
Svein Jarle 2009-2010
Maria Moen2010 (ca 1 år)
Dyveke Kuløy 2011 - 2019