Tid for Oktoberfestival 2021

14.01.2021 12:34

Lørdag 23.oktober 2021.

Invitasjoner sendes ut i disse dager.
 
Se plakat / invitasjon her: Invitasjon okober 2021.pdf (320193) 
Mer info etter hvert