Oppstart av høstens korøvelser

30.07.2021 13:47

Mannskoret MAS starter høstens øvelser torsdag 19.august 2021 kl 19.00 i 

Druidergården, Fossen 9.

Vi ønsker velkommen til NYE og gamle medlemmer.

Gjeldene smittervern regler vil bli ivaretatt.