Litt fra korets historie

02.02.2014 16:06
MAS er mannskor med solide tradisjoner som ble stiftet 11.april 1895. Med opphav i byens arbeiderbevegelse på 1800-tallet. Koret har i alle år satt preg på Moss by med opptredener og munter amatørsang. 
Fra den spede begynnelse…..
Det hele startet da Møllearbeidernes fagforening tok opp spørsmålet om å danne en sangforening innenfor fagforeningen, og interessen var tilstedet.
Den 11.april 1895 ble det kalt inn til konstituerende generalforsamling og det møtte 20 mann. Organist Kr. Ursin sa seg villig til å lede koret for kr.3,- pr. prøve.
Navnet ble MøllearbeidernesSangforening,
men det viste seg snart at andre fagforeninger også ville være med. Hva nå……?
Navnebytte…..
For at andre forbund også skulle få være med var det nødvendig å bytte navn, og i 1896 ble mannskoret hetende De Centraliserte Fagforeningers Sangforen
ing.
Den første opptreden fant sted 17.mai i 1897 hvor blant annet Bjørnstjerne Bjørnson holdt talen.
Moss Arbeider Sangforening….
Høsten 1899 ble det besluttet at koret skulle stå fritt og ikke være så sterkt bundet til fagforeningene som hittil, og i den forbindelse ble korets navn forandret til
Moss Arbeider Sangforening.

"Sangerhuset" i Moss MAS sin eiendom gjennom mange år. Huset har nå gitt plass til kjøpesenteret "Amfi"

Den første fane og et kor i utvikling….
Det ble i året 1909 besluttet å anskaffe fane og denne ble avduket senere samme år.
Koret bestod de første 15 årene av 20-30 sangere, men antallet steg frem til 1921 hvor 93 aktive sangere var med. Dette er rekord. Siden den gang har antall sangere variert, opp til 57 men aldri mindre enn 31. I dag er vi 32 aktive sangerbrødre.
I 1915 ble koret innmeldt i Norsk Sangerforbund og har siden deltatt på alle forbundets sangerstevner. I 1921 var koret med og stiftet Østfold Mann-sanger forbund, som i dag heter Østfold Sangerforbund og som igjen er et av 11 distriktsforbund i Norsk Sangerforbund.


Navne endring på nytt.

Torsdag 22.3.2012 ble det på ekstrordinært årsmøte besluttet å endre navn på koret vårt til Mannskoret MAS
Bytte av Hovedorganisasjon.
Etter avstemming på medlemsmøte torsdag 11.oktober 2018 ble det enstemmig (mot en blank stemme) besluttet at koret meldes ut av Norsk Sangerforbund med virkning fra 1.1.2019. Samtidig vil Mannskoret MAS bli meldt inn i landets desidert største kororganisasnon Norges Korforbund.