En epoke er over....

06.06.2019 21:54

Siste korkveld for Mannskoret før sommerferien. Koret tok dermed farvel med sin faste dirigent som har ledet oss musikalsk de siste 9 årene.

Vi takker Dyveke for mange fine korøyeblikk, flotte musikalske øyeblikk og flere turer i både inn og utland.

Vi ønsker Dyveke lykke til videre på den musikalske veien.