Æredsmedlem Thor Egil Stensrud.

25.01.2020 16:52

Mandag 20.januar fikk vi det triste budskp om at vårt Æredsmedlem Thor Egil Stensrud hadde gått bort 87 år gammel.

Mas vil synge i Egil sin begravelse tirsdag 28.januar kl 12.00 i Rygge kapell.

Egil hadde lang fartstid i koret over 60 år ble det, han hadde flere styreverv i tiden som han var aktiv sanger i MAS. 

De seneste årene måtte han trekke seg tilbake grunnet dårlig hørsel.

Vi lyser fred over Thor Egil sitt minne.