Den Gyldne Lyre


”Den Gyldne Lyre” er en spesiell utmerkelse som kan tildeles medlemmer som ved et langt og trofast medlemskap fortjener dette.  Den kan også utdeles medlemmer som har gjort en spesiell og god innsats for korets drift.  Dette en fin tradisjon som egentlig er fra gammalt av, men siden 1984 har vi igjen pustet liv i denne morsomme tradisjon. 

Gruppen ledes av en Seremonimester sammen med to Heroldere.

Den Gyldne Lyre

16.03.2018 11:15

Tidligere og nåverende medlemmer av ridderordnen

Aktive riddere: Per Emil Pedersen        ”Den Rause”               Åge Madsen                   "Den Norske"            ...
Les mer